Şcoala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza", Bulevardul Victoriei, Nr. 108, Loc. Dorohoi, Jud. Botoşani, Tel./Fax: 0231.611.759, E-mail: scoala@scoalaaicuza.ro, Web: www.scoalaaicuza.ro

Despre noi

DESCRIEREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Denumire unitate şcolară - Şcoala Gimnazială ,, Alexandru Ioan Cuza ” Dorohoi
Adresa – B-dul Victoriei, nr. 108 Dorohoi
Telefon / fax – 0231611759

scoala1Şcoala noastră este una dintre şcolile cu tradiţie în municipiu, fiind înfiinţată în anul 1970.
Din anul 2011 din structura şcolii face parte şi Grădiniţa nr. 3 Dorohoi.
Scoala promovează spiritul de echipă ca factor dinamizant, asigură tuturor elevilor şanse egale la educaţie. Este o unitate deschisă pentru elevi, părinţi, cadre didactice care doresc să lucreze în şcoală.
Baza materială a şcolii este formată dintr-un număr de 16 săli de clasă, două laboratoare ( un laborator de chimie-fizică şi un laborator de calculatoare ), un cabinet de psihologie, biblioteca, cabinet medical, teren de sport.
Începând cu anul şcolar 2002-2003 în şcoală a fost introdusă alternativa educaţională STEP by STEP .Elevii se află în permanenţă în deplină securitate, şcoala dispune de supraveghere video şi de pază pe timpul întregului program.
În ultimii ani s-a achiziţionat şi montat o centrală nouă care asigură confortul termic, în spaţiul şcolii. S-au montat geamuri termopan, s-a înlocuit acoperişul şi şarpanta, s-au modernizat grupurile sanitare.

Resursa umană

scoala2– la ciclul primar toate cadrele didactice au gradul didactic I, corpul de învăţători ai şcolii fiind unul foarte performant, recunoscut ca atare în comunitate.
Îi recomandă rezultatele foarte bune pe care le au elevii la concursuri şcolare şi extraşcolare, competiţii diverse.
La ciclul gimnazial experienţa majorităţii cadrelor didactice care au gradul didactic I, se îmbină armonios cu exuberanţa şi inovarea pe care o aduc mai tinerii colegi.
Educatoarele din cadrul Grădiniţei nr.3 dar şi cele din Grădiniţa STEP by STEP din cadrul şcolii, asigură formarea în bune condiţii a viitorilor preşcolari.
În anul şcolar 2012-2013 în cadrul unităţii noastre funcţionează:- 8 grupe de grădiniţă cu învăţământ tradiţional şi o grupă STEP bySTEP;

- 3 clase pregătitoare din care una cu învăţământ step;
- 8 clase gimnaziale din care 4 cu învăţământ tradiţional şi 4 în alternativa step;
- 16 clase gimnaziale, cu un total de 626 preşcolari şi şcolari

În unitatea noastră se învăţă într-un singur schimb, dimineaţa, după cum urmează :
- învăţământul tradiţional între orele 8:00 - 14:00
- învăţământul alternativ STEP by STEP între orele 8:00 - 16:00

Important !

Elevii au posibilitatea de a servi masa în cadrul pauzei de prânz la patiseria PATTI – CHIPS, în care au acces direct fără a mai părăsi incinta şcolii.

scoala4În cadrul proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2013 – 2014 se vor înfiinţa un nr. de două clase pregătitoare după cum urmează:
- o clasă cu învăţământ tradiţional – profesor pentru învăţământul primar - Alexa Gheorghe un cadru didactic extrem de bine pregătit care oferă copiilor pe lângă cunoştinţele de bază dobândirea altor abilităţi cum ar fi iniţierea şi lucrul pe calculator sau învăţarea jocului de şah
- o clasă cu învăţământ în alternativa STEP by STEP – învăţători - d-na Bradu Rodica şi dl. Bradu Vasile cadre didactice cu experienţă care lucrează de 8 ani în această alternativă.

Păstrători ai folclorului strămoşesc, au reuşit să transforme fiecare generaţie de elevi pe care i-au format, într-un ansamblu de fluieraşi recunoscuţi la nivel local şi regional.
Prin întreaga activitate desfăşurată în Şcoala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza” Dorohoi se urmăreşte crearea unui mediu deschis, tolerant, stimulativ şi creativ în care elevul să se simtă în siguranţă, integrat, unde să îşi dezvolte aptitudinile native în vederea atingerii unui nivel ridicat al dezvoltării personalitătii sale.