Şcoala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza", Bulevardul Victoriei, Nr. 108, Loc. Dorohoi, Jud. Botoşani, Tel./Fax: 0231.611.759, E-mail: scoala@scoalaaicuza.ro, Web: www.scoalaaicuza.ro

Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza

Şcoala Gimnazială "Alexandru Ioan Cuza ” Dorohoi

scoala1Şcoala noastră este una dintre şcolile cu tradiţie în municipiu, fiind înfiinţată în anul 1970.
Din anul 2011 din structura şcolii face parte şi Grădiniţa nr. 3 Dorohoi.
Scoala promovează spiritul de echipă ca factor dinamizant, asigură tuturor elevilor şanse egale la educaţie. Este o unitate deschisă pentru elevi, părinţi, cadre didactice care doresc să lucreze în şcoală.
Baza materială a şcolii este formată dintr-un număr de 16 săli de clasă, două laboratoare ( un laborator de chimie-fizică şi un laborator de calculatoare ), un cabinet de psihologie, biblioteca, cabinet medical, teren de sport.
Începând cu anul şcolar 2002-2003 în şcoală a fost introdusă alternativa educaţională STEP by STEP .Elevii se află în permanenţă în deplină securitate, şcoala dispune de supraveghere video şi de pază pe timpul întregului program.
În ultimii ani s-a achiziţionat şi montat o centrală nouă care asigură confortul termic, în spaţiul şcolii. S-au montat geamuri termopan, s-a înlocuit acoperişul şi şarpanta, s-au modernizat grupurile sanitare.

thumbnail